ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: : Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου Project Icon στην Bain Capital

Εθνική Τράπεζα: : Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου Project Icon στην Bain Capital
INTIME

Ολοκληρώθηκε η πώληση του Project Icon της Εθνικής Τράπεζας προς την επενδυτική εταιρεία Bain Capital. 

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις, ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε όρους ανεξόφλητου κεφαλαίου προς την επενδυτική εταιρεία Bain Capital Credit.

Πρόκειται για μία πώληση χαρτοφυλακίου περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις αξίας περίπου 0,6 δισ. ευρώ (χωρίς discount). Η τιμή της συναλλαγής ανέρχεται στο 21% του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ήτοι σε 330 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται επίσης ότι στους όρους της συναλλαγής δεν υφίσταται δανεισμός της Bain Capital Credit από την Εθνική Τράπεζα.

H Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι δικηγορικές εταιρείες Karatzas & Partners και Milbank LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι και η εταιρεία Deloitte Ελλάδος ως σύμβουλος πώλησης και λογιστικών θεμάτων για την Εθνική Τράπεζα.

Ροή Ειδήσεων