ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μικρή μείωση στα επιτόκια χορηγήσεων τον Απρίλιο

Μικρή μείωση στα επιτόκια χορηγήσεων τον Απρίλιο

Σχεδόν αμετάβλητα διατηρήθηκαν τον Απρίλιο του 2015, τα επιτόκια των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρουσίασε μικρή μείωση, με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο να περιοριστεί ελαφρώς στο 3,79% έναντι 3,81% τον Μάρτιο.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 1,12%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,82%. Στα δάνεια το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο μειώθηκε οριακά στο 4,91%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, διαμορφώθηκε στο 14,56%, σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 0,18%, στο 7,19%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 0,09% και διαμορφώθηκε στο 6,27%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε σχεδόν ισόποσα (0,08%) και διαμορφώθηκε στο 7,79%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 0,49% στο 5,64%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 5,19% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,98%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 μειώθηκε κατά 0,22% και διαμορφώθηκε στο 2,40%.