ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΒΑ: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές τράπεζες για τις αλλαγές του 2018

ΕΒΑ: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές τράπεζες για τις αλλαγές του 2018

Οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πλήρως προετοιμασμένες για τη σαρωτική αλλαγή των λογιστικών κανόνων από το 2018, οι οποίοι θα τις υποχρεώσουν να σχηματίζουν πολύ νωρίτερα από ό,τι τώρα τις προβλέψεις τους για προβληματικά δάνεια, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority, EBA).

Οι νέοι κανόνες απαιτούν τον σχηματισμό κάποιων προβλέψεων προκαταβολικά, με την έγκριση του δανείου. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι τράπεζες και να αποτραπεί η διάσωσή τους με χρήματα των φορολογούμενων. Οι τράπεζες θα αναγκασθούν, έτσι, να δημιουργούν άμυνες πριν ακόμη γίνει προβληματικό ένα δάνειο.
Με τους σημερινούς λογιστικούς κανόνες, οι τράπεζες σχηματίζουν προβλέψεις για κόκκινα δάνεια, μόνο όταν αυτά δεν εξυπηρετούνται.

Το νέο λογιστικό σύστημα, γνωστό ως IFRS 9, θα επηρεάσει, όμως, και τα κεφαλαιακά διαθέσιμα των τραπεζών. «Από ποιοτικής πλευράς, η έκθεση τονίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2015, όταν ξεκίνησε η άσκηση, οι τράπεζες ήταν συνολικά ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο προετοιμασίας για την εφαρμογή του IFRS 9, αν και οι μεγαλύτερες τράπεζες είχαν προχωρήσει περισσότερο», ανέφερε η EBA.
Πολλές τράπεζες σχεδιάζουν παράλληλα συστήματα, εφαρμόζοντας τους παλιούς και τους νέους λογιστικούς κανόνες ταυτόχρονα, αλλά αυτή η δοκιμή μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι πιο περιορισμένη από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, δήλωσε η τραπεζική Αρχή. Οι τράπεζες βρίσκονται υπό πίεση να προχωρήσουν τις προετοιμασίες, καθώς ο νέος κανόνας, που είναι υποχρεωτικός, συνεπάγεται αλλαγές στα πληροφορικά και λογιστικά συστήματα.

Η EBA ανέφερε ότι η μελέτη της έδειξε πως οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 18% με τον νέο κανόνα και έως 30% για το 86% των τραπεζών που μετείχαν στην έρευνά της. Σημείωσε, επίσης, ότι τα βασικά κεφάλαια των τραπεζών θα μειώνονταν κατά μέσο όρο 59 μονάδες βάσης (0,59 της ποσοστιαίας μονάδας) και έως 75 μονάδες βάσης για σχεδόν το 80% των τραπεζών που συμμετείχαν. «Σε περιορισμένες περιπτώσεις, η επίπτωση από το IFRS 9 θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη». Η εποπτική Αρχή ξεκινά τώρα μία δεύτερη εξέταση της επίπτωσης του νέου κανόνα.