ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κίνα: Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκιά της

Κίνα: Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκιά της

H κεντρική τράπεζα της Κίνας (PBOC) αύξησε τα επιτόκια, με τα οποία χρηματοδοτεί τις τράπεζες στο πλαίσιο των δανειακών διευκολύνσεων (standing lending facilities, SLF) που παρέχει.

Το επιτόκιο για μία ημέρα αυξήθηκε στο 3,1% από 2,75%, ενώ για διάρκεια μίας εβδομάδας και ενός μήνα αυξήθηκαν στο 3,35% και 3,7% από 3,25% και 3,6%, αντίστοιχα.
Στις αρχές του 2013, η PBOC καθιέρωσε τις SLF για να χρηματοδοτεί τις τράπεζες με μεγάλα ποσά, όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και δεν μπορούν να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση από τη διατραπεζική αγορά.
Επίσης, η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκιά της για συμφωνίες ρέπος.