ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Κρήτης: Προσλήψεις 47 συμβασιούχων

Περιφέρεια Κρήτης: Προσλήψεις 47 συμβασιούχων

Σε 47 προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών προχωράει το επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Κρήτης μετά τις σχετικές εγκρίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών, σε σχέση με τη γενική αναστολή διορισμού που ισχύει.

Σε πρώτη φάση πρόκειται για την πρόσληψη 33 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, ενώ ήδη εγκρίθηκαν 14 θέσεις με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους. Συνολικά 47 θέσεις που δίδονται κατ’ εξαίρεση από το υπουργείο.

Ήδη για τις 33 θέσεις έχει αποφασιστεί η κατανομή (για τις 14 εκκρεμεί η διαδικασία έγκρισης του υπουργείου Εσωτερικών) και στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2013 έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την πρόσληψη του προσωπικού. Στο Ηράκλειο προβλέπεται η πρόσληψη 9 ατόμων, στα Χανιά ενός, στο Λασίθι 10 και στο Ρέθυμνο 13.

Αναλυτικά για κάθε περιφερειακή ενότητα προβλέπονται οι εξής προσλήψεις ανά ειδικότητα:

Περιφερειακή Eνότητα Ηρακλείου

- Τέσσερις (4) ΠΕ διοικητικού – οικονομικού

- Δύο (2) ΠΕ πολιτικών μηχανικών

- Έναν (1) ΠΕ πληροφορικής

- Έναν (1) ΠΕ χημικών

- Έναν (1) ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών

Περιφερειακή Eνότητα Χανίων

- Έναν (1) ΤΕ επισκεπτών Υγείας

Περιφερειακή Eνότητα Ρεθύμνης

- Έναν (1) ΠΕ διοικητικού – οικονομικού

- Έναν (1) ΠΕ τοπογράφων μηχανικών

- Δύο (2) ΠΕ κτηνιάτρων

- Έναν (1) ΤΕ ιατρών Γενικής Ιατρικής

- Έναν (1) ΤΕ διοικητικού – λογιστικού (με άριστη γνώση ξένης γλώσσας)

- Έναν (1) ΤΕ κοινωνικής εργασίας

- Έναν (1) ΤΕ μηχανολόγων μηχανικών

- Έναν (1) ΤΕ μηχανικών περιβάλλοντος

- Δύο (2) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων

- Δύο (2) ΔΕ οδηγών

Περιφερειακή Eνότητα Λασιθίου

- Δύο (2) ΠΕ διοικητικού – οικονομικού

- Τρεις (3) ΠΕ πολιτικών μηχανικών

- Έναν (1) ΤΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών

- Έναν (1) ΤΕ μηχανικών δομικών έργων

- Έναν (1) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων

- Έναν (1) ΔΕ οδηγών

- Έναν (1) ΥΕ εργατών