ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ.Διοικ.Μετ.:Οι διευθύνσεις προσωπικού θα κρίνουν τις διαθεσιμότητες

Υπ.Διοικ.Μετ.:Οι διευθύνσεις προσωπικού θα κρίνουν τις διαθεσιμότητες

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4172/2013 (διαθεσιμότητα) καλούνται, με έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να κρίνουν κατά περίπτωση τα ζητήματα εξαιρέσεων από το καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων τους, δεδομένου ότι είναι καθ' ύλην αρμόδιες τόσο για την επικαιροποίηση των υπηρεσιακών φακέλων του προσωπικού τους όσο και για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Η σύσταση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη στο καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων που εξαιρούνται απ' αυτή. Υπενθυμίζεται, ότι εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ή πολύτεκνοι, όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία άνω του 67% και το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, οι μονογονεϊκές οικογένειες, ο ένας σύζυγος στην περίπτωση που και οι δύο είναι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και όσοι υπάλληλοι που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στη συνέχεια μετακινήθηκαν σε νέα θέση και ανέλαβαν νέα καθήκοντα.