ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοτζιάς: «Αδήριτη ανάγκη η αντιμετώπιση της περίθαλψης των μεταναστών στη χώρα μας»

Κοτζιάς: «Αδήριτη ανάγκη η αντιμετώπιση της περίθαλψης των μεταναστών στη χώρα μας»

Την αδήριτη ανάγκη για την αντιμετώπιση του θέματος της υγείας και της περίθαλψης των μεταναστών στην Ελλάδα επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, την Τρίτη (23/6) στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο θα αποτελέσει και βασικό θέμα του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κοτζιάς περιέγραψε τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας της πρωτοφανούς ροής προσφύγων και μεταναστών, σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, θέτοντας το επιτακτικό πρόβλημα της περίθαλψης των μεταναστών.

Παράλληλα, έθεσε και τα τρία περαιτέρω βασικά σημεία, τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν οι προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πρέπει αφενός να γίνει χρήση όλων των εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως της διαδικασίας και των συμφωνιών επανεισδοχής στις χώρες που βρίσκονται νοτιοανατολικά μας, από την Τουρκία μέχρι το Πακιστάν, και αφετέρου να υπάρξει ρητή αναφορά στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της εσωτερικής μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ασάφειες.

Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να γίνεται αναφορά σε κέντρα υποδοχής και κέντρα πρώτης υποδοχής που θα λειτουργούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κράτους που φιλοξενεί αυτούς τους πρόσφυγες, και όχι στο μοντέλο των απομονωμένων συνοριακών ζωνών.