ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι συμβαίνει στην Κοινωνία της Πληροφορίας;

Τι συμβαίνει στην Κοινωνία της Πληροφορίας;
Δημοσιεύματα του τύπου εμπλέκουν δυο στελέχη της ΚτΠ σε παράνομες συναλλαγές με το δημόσιο...

Θέμα φαίνεται, πως έχει ανακύψει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) κ. Γιώργο Καλαμαρά, τον οποίο δημοσιεύματα του Τύπου φέρουν να διατηρεί παράνομα ατομική επιχείρηση, που αναλαμβάνει έργα από το υπουργείο Πολιτισμού.

Η ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα από τον κ. Καλαμαρά, ο οποίος ανέφερε πως θα θέσει στα αρμόδια όργανα την παραίτησή του, για λόγους ευθιξίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Παντελή Τζωρτζάκη ο κ. Καλαμαράς δήλωσε ότι «κατά το χρόνο της θητείας του στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, είχε απλώς και μόνο μετοχική σχέση με την εταιρία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ και δεν μετείχε με κανένα τρόπο στη διοίκηση ή τις δραστηριότητες αυτής».

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως «το γεγονός ότι διατηρεί τα εταιρικά του μερίδια στην εν λόγω εταιρία, το είχε δηλώσει και στο Δ.Σ. της ΚτΠ Α.Ε. Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο και δεν είχε την υποχρέωση να τα εκχωρήσει. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι η εταιρία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ δεν είχε ούτε και έχει καμία άμεση ή έμμεση συμβατική σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Όσον αφορά στα δημοσιεύματα, που φέρουν ένα ακόμη στέλεχος της ΚτΠ τον κ. Παναγιώτη Ψωρόδια να συστήνει δυο εταιρείες, ο κ. Τζωρτζάκης διευκρινίζει ότι: «οι ενέργειες του κ. Ψωρόιδα, που καταγράφονται στα δημοσιεύματα, αφορούν στο χρόνο θητείας της προηγούμενης διοίκησης της ΚτΠ ΑΕ. Παρ' όλα αυτά, θα εξετασθούν και αν προκύψει λόγος, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο».