Γ. Παπανδρέου: Ο τρίτος στόχος μας ήταν να μειωθεί το βάρος στους Έλληνες πολίτες

Γ. Παπανδρέου: Ο τρίτος στόχος μας ήταν να μειωθεί το βάρος στους Έλληνες πολίτες

Γ. Παπανδρέου: Ο τρίτος στόχος μας ήταν να μειωθεί το βάρος στους Έλληνες πολίτες