ΓΥΝΑΙΚΑ

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με υψηλό δείκτη νοημοσύνης;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών με υψηλό δείκτη νοημοσύνης;
pexels.com

Πρόκειται για ένα ερώτημα που συχνά διατυπώνουν οι γονείς.

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης πέρα από το ότι έχουν πολύ γρήγορη αντίληψη και μεγάλη ικανότητα αφομοίωσης έχουν και το χαρακτηριστικό της περιέργειας, δηλαδή ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.

Ενδιαφέρονται πως λειτουργούν διάφορα μηχανήματα, πως είναι η δομή κατασκευή ενός αντικειμένου.

Αυτή η έμφυτη επιθυμία να θέτουν ερωτήσεις και να αναζητούν τις απαντήσεις πραγματικά είναι ένδειξη ευφυΐας.

Παιδί και περιέργεια

Ένα παιδί δεν είναι απαραίτητο να είναι χαρισματικό για να έχει περιέργεια. Είναι πολλά παιδιά που έχουν μια φυσική περιέργεια να μάθουν.

Άλλη είναι η περιέργεια του να μάθω και άλλη της αδιακρισίας. Όταν το παιδί μας έχει τη περιέργεια της αδιακρισίας, τότε μιλάμε και εξηγούμε στο παιδί μας ότι δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να ανοίγει ξένες τσάντες ή να ψάχνει τα συρτάρια κάποιου άλλου. Αυτή η περιέργεια αφορά κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς και βελτιώνεται μετά από συζήτηση με το παιδί.

Η περιέργεια είναι που έκανε τον άνθρωπο να φτάσει στο φεγγάρι. Η περιέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της μάθησης και όποια παιδιά την έχουν πραγματικά κατέχουν ένα νοητικό πλεονέκτημα.

Στέλιος Μαντούδης
Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής
Επιστημονικά Υπεύθυνος των Αναπτυξιακών Κέντρων Mandou