ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Εξώδικο σε υπουργεία και ΚΕΔΕ για απεργία-αποχή από αξιολόγηση

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Εξώδικο σε υπουργεία και ΚΕΔΕ για απεργία-αποχή από αξιολόγηση

Εξώδικο ενώπιον παντών αρμόδιου δικαστηρίου και Αρχής με την οποία ενημερώνει για την απεργία – αποχή των δημοτικών υπαλλήλων από τη διαδικασία της αξιολόγησης απέστειλε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Στο εξώδικο, όπως διαβάζουμε στο aftodioikisi.gr η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ – ΟΤΑ, σημειώνει ότι αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του 4369/2016 και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίσεις, αποφάσισε ότι:

«Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται απεργία – αποχή όλων των υπαλλήλων».

Ειδικότερα στο εξώδικο της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρεται:

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου αριθμός 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ:

1. Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αριθμός 27.

2. Την κα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Σοφίας αριθμός 15.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

Στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) (δια του Προέδρου αυτής), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Γενναδίου, αριθμός 8, με την υποχρέωση να ενημερώσουν τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., υλοποιώντας απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του Ν.4369/2016 και της υπ΄ αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14.750/οικ.32768/22-12-2016 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4434/30-12-2016) ρυθμίσεις, που επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση, αναφορικά με την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις (Ν.4336/2015, Ν4354/2015 και Ν.4369/2016),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Μετά το πέρας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι της λήξης της διαδικασίας της αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ όλων των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη στο άρθρο 14 του Ν.4369/2016 και της Υπουργικής Απόφασης (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016) διαδικασία.

Σημειώνεται, ότι η ως άνω Απεργία-Αποχή των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ. Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή Απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία της Αξιολόγησης, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, του οποίους εκπροσωπούμε.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται, καθώς και όσους κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αφού την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος

Ρoή Ειδήσεων