ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προσφυγή τριών Μητροπολιτών στο ΣτΕ για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών

Προσφυγή τριών Μητροπολιτών στο ΣτΕ για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών

Κατά της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια καθώς αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές για τα κρατούντα στην Ελλάδα χρηστά ήθη τάχθηκαν οι δικηγόροι των Μητροπόλεων Πειραιώς, Κυθήρων και Γόρτυνος, μεμονωμένων μοναχών και πολιτών κατά τη σημερινή συζήτηση των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καθορίσθηκε ο τρόπος εγγραφής στα Ληξιαρχεία των συμφώνων ελεύθερης συμβίωσης ομοφυλοφίλων ζευγαριών και καθορίστηκε η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων.

Οι δικηγόροι των Μητροπόλεων υποστήριξαν ότι η Κυβέρνηση για την επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, επικαλέστηκε μεν το άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας («καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη») ωστόσο δεν έλαβε υπόψη της το δεύτερο σκέλος της ίδιας παραγράφου, που θέτει την προϋπόθεση ότι είναι ελεύθερη, «εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Ακόμη, ανέφεραν ότι η επέκταση του συμφώνου είναι αντίθετη και στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στο οικογενειακό δίκαιο και τα χρηστά ήθη.

Στον αντίποδα οι συνήγοροι του Δημοσίου τάχθηκαν υπέρ της συνταγματικότητας της επίμαχης επέκτασης του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ επικαλέστηκαν ότι έχει γίνει καθολικά αποδεκτό από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκές Ένωσης.

Επίσης, τόνισαν ότι η έννοια των χρηστών ηθών είναι αόριστη είτε αυτή καταγράφεται στο Σύνταγμα, είτε στον Αστικό Κώδικα.
Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.