24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

24 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα 24 Δεκεμβρίου είναι η γιορτή της Ευγενίας οσιομάρτυρος (†262) και των γονέων αυτής Φιλίππου επάρχου παλαιάς Ρώμης και Βασίλλας και των τέκνων αυτών, Πρώτα και Υακίνθου. Μαρτύρων Αχαϊκού, Θεοκλείου, Καστούλου και Σόσσιου. Οσίων Αντιόχου «του της Πανδέκτης». Αφροδισίου, Βιτιμίωνος και Νικολάου του από στρατιωτών.