ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι δανειστές ξαναγράφουν το Εργατικό Δίκαιο!

Οι δανειστές ξαναγράφουν το Εργατικό Δίκαιο!

Η κυβέρνηση μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν θα δεχτεί καμία μείωση του κατώτατου μισθού, όμως με το μνημόνιο που εφαρμόζει προβλέπονται κατάργηση των τριετιών και όλων των προσαυξήσεων.

ΣΟΚ και ΔΕΟΣ από τις απαιτήσεις τους- Θέλουν κατώτατο μισθό πείνας ώστε να αντιμετωπιστεί λένε η ανεργία.

Της Αμέλιας Αναστασάκη

Αυτοδιαψεύδεται η κυβέρνηση με όσα ισχυρίζεται ότι, δεν πρόκειται να «υποχωρήσει» σε αυτά που ζητούν επίμονα οι Θεσμοί. Το Υπουργείο Εργασίας γνωρίζει πολύ καλά ότι η κυβέρνηση Σαμαρά το 2013 νομοθέτησε και ψήφισε διατάξεις σχετικά με τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες, ο οποίος θα έχει χρονική αφετηρία την 1-1-2017!

Τα υπογραφέντα κείμενα μιλούν από μόνα τους, και αφού η κυβέρνηση Τσίπρα δεν διαπραγματεύτηκε την κατάργηση τους, οι τριετίες και τα επιδόματα θα είναι πολύ σύντομα παρελθόν για όσους αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό. Γι αυτό και οι θεσμοί θέλουν εδώ και τώρα την απαρέγκλιτη υλοποίηση των συμφωνημένων και ήδη ψηφισμένων αυτών ρυθμίσεων!

Σύμφωνα με την καταγγελία του καθηγητή του Εργατικού Δικαίου και προέδρου της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλου που φέρνει στο φως το Newsbomb.gr, στον καθορισμό του κατώτατου μισθού δεν θα προβλέπονται πλέον επιδόματα έως ότου αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας - η γνωστή ως ρήτρα Βουλγαρίας- ενώ οι τριετίες καταργούνται έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από το 10%.

Αναλυτικά οι κρυφές ρυθμίσεις που ανατρέπουν το εργασιακό περιβάλλον έτσι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα και που αποκαλύπτει ο καθηγητής Μητρόπουλος είναι οι εξής:

«Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό»

1.α.Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.

β.Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

2.Η νέα διαδικασία-μηχανισμός διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017.

3.Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.

7.α.Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλήθηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.

β.Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερομισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου και πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλο, «είχε προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός αναπροσαρμογής (εννοείται προς τα κάτω) του κατώτατου μισθού ετησίως και με έναρξη την 1-1-2017»!

Ιδού και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις!

(ν.4093/2012 σελ.5612 και ν.4172/2013, άρθρο 103, σελ.2510)

Ι.Με το β’ Μνημόνιο (ν. 4046/2012 σελ. 713) είχε προβλεφθεί η σύγκλιση του ελληνικού κατώτατου μισθού με τους αντίστοιχους των χωρών της Κεντρικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης («ρήτρα Βουλγαρίας»).

Εκεί, μεταξύ των άλλων, αναφερόταν ότι «Τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη)» και παρακάτω ότι «Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει τη βασική του λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους».

Σε υλοποίηση της ανωτέρω δευτερομνημονιακής διάταξης, ο ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612) μείωσε τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα σε 586,8 για τους εργατοϋπαλλήλους άνω των 25 ετών και σε 510,95 για τους κάτω των 25 ετών.

ΙΙ.Με την ίδια διάταξη, που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, καταργήθηκαν οι τριετίες και όλες οι προσαυξήσεις.

Η συγκεκριμένη διάταξη του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11 παρ.1) ρητά αναφέρει στο εδάφιο (ε) ότι «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνει στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο» και στο εδάφιο (στ) ότι «Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά την 14-2-2012».

Ρoή Ειδήσεων