Εθνική Λυρική Σκηνή: Προκήρυξη θέσης Διοικητικού -Οικονομικού Διευθυντή

newsbomb

Εθνική Λυρική Σκηνή: Προκήρυξη θέσης Διοικητικού -Οικονομικού Διευθυντή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 Α του ν. 2273/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4415/2016 , θέση Διοικητικού – Οικονομικού Διευθυντή με τα ακόλουθα προσόντα.

α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.

β. Άριστη γνώση της Αγγλικής. Η καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θεωρείται πρόσθετο προσόν,

γ. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.

Σημειώνεται ότι στη θέση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να προσληφθεί και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο 7τροσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

Οι υποψήφιοι καλούνται εντός χρονικού διαστήματος εντός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας στη Διαύγεια και μέχρι ώρα 14.00 , να υποβάλουν στο τμήμα πρωτοκόλλου ,στα γραφεία διοίκησης της ΕΛΣ, που βρίσκονται στην Καλλιθέας Αττικής , Λ. Συγγρού 364 στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος , κτίριο Εθνικής Λυρικής Σκηνής ,όροφος 5Α, τις υποψηφιότητές τους και κάθε έγγραφο σχετικό με την απόδειξη των προσόντων τους. Το Δ.Σ της ΕΛΣ που μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη , θα συνεκτιμήσει τα προσόντα τους και θα προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων.»

Ό,τι συμβαίνει, σκάει και στο Instagram! Ακολούθησέ μας!

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

TOP ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved