ΕΛΛΑΔΑ

Πρυτάνεις κατά Διαμαντοπούλου

Πρυτάνεις κατά Διαμαντοπούλου

Την οξεία αντίδραση σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας προκάλεσαν οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στην ταξινομική ψήφο και στις διαδικασίες εκλογής συμβουλίων διοίκησης στα Πανεπιστήμια, όπως και ο πρόσφατος Ν. 4009/2011.

Με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα 24 Πανεπιστήμια της χώρας και τα 41 μέλη των πρυτανικών αρχών ζητούν την ακύρωση ως αντισυνταγματικών των αποφάσεων της υπουργού Παιδείας καθώς όπως υπογραμμίζουν με τη συμμετοχή μη εξωτερικών μελών πλήττεται η πανεπιστημιακή ελευθερία (άρθρο 16 του Συντάγματος) και παραβιάζεται η κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς «η πρόβλεψη της συμμετοχής «τρίτων» ιδιωτών στο συμβούλιο του ιδρύματος, δηλαδή στο όργανο που συγκεντρώνει τις πιο κρίσιμες αρμοδιότητες σε όλα σχεδόν τα θέματα που αφορούν την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική λειτουργία του ιδρύματος, καθιστά την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ “μη πλήρη” και υπό την έννοια αυτή παραβιάζει ευθέως το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος».

Παράλληλα, τα ΑΕΙ υπογραμμίζουν ότι η επίμαχη υπουργική παραβιάζει την αρχή της ισοδυναμίας της ψήφου, αφού «καθιερώνεται ένα καινοφανές, εντελώς ασυνήθιστο και εξαιρετικά περίπλοκο εκλογικό σύστημα, η εκλογική μηχανική του οποίου είναι παντελώς άγνωστη στην ελληνική εκλογική πρακτική.

Πρόκειται δε για ένα σύστημα που στηρίζεται σε μία πολύπλοκη και εντελώς αδιαφανή μεθοδολογία αλλεπάλληλων γύρων καταμέτρησης, συνεχών μεταφορών και πιστώσεων ψήφων και αντίστοιχων εκλογικών κατανομών, σε κάθε γύρο των οποίων εκλέγεται ο υποψήφιος με τις περισσότερες ψήφους ή αποκλείεται ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους».

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι υπάρχει αδιαφάνεια κατά την εκλογική διαδικασία, ανάδειξης εσωτερικών μελών, όπως και αποκλεισμοί από την εκλογική διαδικασία.