ΕΛΛΑΔΑ

Στα δικαστήρια θα προσφύγουν οι απόστρατοι για τις συντάξεις τους!

Στα δικαστήρια θα προσφύγουν οι απόστρατοι για τις συντάξεις τους!
'Εξαλλοι είναι οι απόστρατοι στρατιωτικοί για τις μειώσεις στις συντάξεις τους, καταγγέλοντας πως είναι αντισυγματικός ο νέος νόμος...

'Εξαλλοι είναι οι απόστρατοι στρατιωτικοί για τις μειώσεις στις συντάξεις τους, καταγγέλοντας πως είναι αντισυγματικός ο νέος νόμος.Mε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα παρακάτω, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να προσφύγουν ομαδικά δικαστικά εναντίον της απόφασης."Όπως όλοι γνωρίζουμε, με τις διατάξεις του N. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α’ 226», προβλέφθηκε η περικοπή του 40% του ποσού που υπερβαίνει τα €1.000 των συνταξιούχων Στρατιωτικών κάτω των 55 ετών (παραιτηθέντες χωρίς 35 έτη). Μετά από ενδελεχή μελέτη εξ όλων των δικηγόρων και καταρτισμένων νομικών του γραφείου μας, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω διατάξεις με τις οποίες περιορίζεται θεμελιωμένο περιουσιακό δικαίωμα των αποστράτων Στρατιωτικών, αντίκειται στις διατάξεις του πρώτου Πρωτοκόλλου της Συνθήκης της Ρώμης (ν.δ. 53/1974 – ΦΕΚ Α’ 256), αλλά και του Συντάγματος, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή προστασίας της περιουσίας των πολιτών, που ως τέτοια νοείται και η απονεμηθείσα σύνταξη. Ήδη προέβημεν στην ενδελεχή μελέτη και σύνταξη γνωμοδοτήσεως, βάσει της οποίας προτείνεται η εναντίωση και η αντίκρουση στην επιχειρούμενη μείωση των συντάξεων με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, με την ταυτόχρονη άμεση αναστολή εφαρμογής του περιορισμού.Καλούνται άμεσα όλοι οι θιγόμενοι απόστρατοι Στρατιωτικοί, που επίκειται ο περιορισμός της συντάξεώς τους, να επικοινωνήσουν με το γραφείο και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε μαζικές και ατομικές δικαστικές ενέργειες, που πρόκειται να αναληφθούν. Εντός της προσεχούς εβδομάδος και έως 18 Νοε 2011 το γραφείο θα έχει ετοιμάσει όλα τα απαιτούμενα πληροφοριακά έγγραφα και δικόγραφα για την υλοποίηση των παραπάνω.Λόγω της ιδιομορφίας το γραφείο θα εξετάσει μία έκαστη των περιπτώσεων ξεχωριστά, και υφίσταται η προσοχή εν όψει των προθεσμιών που υφίστανται."