ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση της ΑΔΙΠ στην ΠΟΣΔΕΠ για το σχέδιο «Αθηνά»

Απάντηση της ΑΔΙΠ στην ΠΟΣΔΕΠ για το σχέδιο «Αθηνά»

Απάντηση στον πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ κ. Στάθη Ευσταθόπουλο αναφορικά με το σχέδιο «Αθηνά» εξέδωσε η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π).

Στις απάντησή του ο πρόεδρος της ΑΔΙΠ κ. Ευάγγελος Κουφουδάκης αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε απάντηση του από 20/03/2013 εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα κριτήρια της τεκμηρίωσης που πρέπει, κατά την Α.ΔΙ.Π. να ακολουθούνται για την αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχουν ήδη διατυπωθεί σε σχετική γνωμοδότηση της Αρχής, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της, στη διεύθυνση www.hqaa.gr.