ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: 729 αιτήσεις για την πλήρωση 773 θέσεων στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 729 αιτήσεις για την πλήρωση 773 θέσεων στο Δημόσιο

Μικρό φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον παλαιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ για συμμετοχή στην προκήρυξη 1Δ/2014 που αφορούσε προσλήψεις στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα αφού οι αιτήσεις δεν κάλυψαν τις προσφερόμενες θέσεις.

Συνολικά 729 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν 526 αιτήσεις για την κάλυψη των 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δηλαδή 179 λιγότερες και 203 αιτήσεις για την κάλυψη 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.