ΕΛΛΑΔΑ

Το δημόσιο «πρωταθλητής» της διαφθοράς

Το δημόσιο «πρωταθλητής» της διαφθοράς
«Οργιάζει» η διαφθορά στο Δημόσιο, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υπέβαλε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης...

«Οργιάζει» η διαφθορά στο Δημόσιο, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υπέβαλε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιτζής.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης για το 2010, 29 δημόσιοι υπάλληλοι τέθηκαν σε αργία, 398 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ διενεργήθηκαν 4.199 έλεγχοι από τα σώματα και τις υπηρεσίες Ελέγχου και Επιθεώρησης.

Ειδικότερα, το περασμένο έτος ο αριθμός των υποθέσεων που χειρίστηκε ο κ. Ρακιντζής ανήλθαν στις 1.437, σημειώνοντας αύξηση 46,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις είναι εκείνες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση δημόσιων φορέων και υπηρεσιών με ποσοστό 34,8% και στην πολεοδομική νομοθεσία με 13,8%.

Οι περισσότερες συνολικά υποθέσεις αφορούν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αν και φέτος ο στενός δημόσιος τομέας βρέθηκε στην πρώτη θέση παρουσιάζοντας άνοδο 23,3%.

Όσον αφορά στις πειθαρχικές αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το 2010 άσκησε ενστάσεις στις πειθαρχικές ποινές που υποβλήθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το 2010 κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του 3.200 πειθαρχικές αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων. Από αυτές οι 1.602 αφορούσαν στο στενό δημόσιο τομέα και οι 1.598 στον ευρύτερο.