ΕΛΛΑΔΑ

Πεντάστερα… κάμπινγκ

Πεντάστερα… κάμπινγκ
Από αξιολόγηση θα περάσουν όλα τα οργανωμένα κάμπινγκ και θα κατατάσσονται σε ...

Από αξιολόγηση θα περάσουν όλα τα οργανωμένα κάμπινγκ και θα κατατάσσονται σε κατηγορίες, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ξενοδοχεία.

Ειδικά κλιμάκια του ΕΟΤ θα εξετάζουν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, κάνοντας αυτοψία στους χώρους και στις εγκαταστάσεις υποδοχής των ελεύθερων κατασκηνωτών και αναλόγως θα δίνουν το «ειδικό σήμα λειτουργίας» κατατάσσοντας το κάμπινγκ σε μία από τις πέντε κατηγορίες αστέρων.

Σύμφωνα με Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι ιδιοκτήτες κάμπινγκ πρέπει μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα του αφαιρείται η άδεια λειτουργίας.

Οι προδιαγραφές

Για τη λειτουργία κάμπινγκ απαιτείται έκταση τουλάχιστον οκτώ στρεμμάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

Η έκταση στη οποία πρόκειται να κατασκευαστεί κάμπινγκ πρέπει να βρίσκεται πλησίον οδικών αρτηριών, αλλά σε απόσταση από κοιμητήρια, έλη, οχλούσες βιομηχανίες, νοσοκομεία, σχολεία, βουστάσια, λατομεία, ελαιουργεία και ακάλυπτους αποχετευτικούς αγωγούς.