ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι... γουρούνες από τους δρόμους; Όλα όσα προβλέπονται

Τέλος οι... γουρούνες από τους δρόμους; Όλα όσα προβλέπονται

Το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών φέρνει ριζικές αλλαγές στον ΚΟΚ.

Την ολική απαγόρευση από όλους τους δρόμους της χώρας των τετράτροχων μοτοσυκλετών, όπως είναι γνωστές «γουρούνες» προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που φέρνει ριζικές αλλαγές στον ΚΟΚ. Παράλληλα προβλέπει βαριά πρόστιμα σε όσους ενοικίαζουν οχήματα σε όσους δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης. Τα εν λόγω οχήματα δεν θα επιτρέπεται να διασχίζουν ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Πιο συγκεκριμένα, οι ελαφρές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες (γουρούνες) καθώς και τα οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων, που είναι σχεδιασμένα για χρήση εντός δρόμου ή και παντός εδάφους, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους. Τις οδούς αυτές επιτρέπεται μόνο να διασχίζουν κάθετα.

Και δεν τελειώνουν εδώ τα νέα δεδομένα. Όλα δείχνουν πως θα προβλέπεται ειδική εκπαίδευση των οδηγών των συγκεκριμένων μοτοσικλετών και οχημάτων. Η απόφαση θα καθορίζει το περιεχόμενο την διάρκειά της, τους όρους, τις προϋποθέσεις, την διαδικασία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή. Σε περίπτωση εκμίσθωσης μοτοσικλετών ή οχημάτων σε πρόσωπο, που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης επιβάλλεται τόσο στον εκμισθωτή όσο και στο μισθωτή και τον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης πρόστιμο ποσού 1.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και δήμευση της μοτοσικλέτας ή του οχήματος. Για την δήμευση συντάσσεται πρωτόκολλο κατάσχεσης από το αρμόδιο όργανο. Τα δημευθέντα δύνανται να παραχωρούνται σε υπηρεσίες ή να εκπλειστηριάζονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να καθορίζονται όλα τα θέματα και οι λεπτομέρειες για την επιβολή της δήμευσης, την παραχώρηση σε υπηρεσίες και τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Το σκεπτικό του υπουργείου Μεταφορών, σχετικά με την απόφαση να σταματήσουν να κυκλοφορούν σε δημόσιους δρόμους τα συγκεκριμένα τετράτροχα αναφέρει ότι ήταν αιτία για πολλά ατυχήματα και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά όπου η ζήτηση για αυτά ήταν εξαιρετικά μεγάλη.

Σχετικές ειδήσεις