ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας: Για ποιους μαθητές αυξάνεται ο αριθμός των απουσιών

Υπουργείο Παιδείας: Για ποιους μαθητές αυξάνεται ο αριθμός των απουσιών

Αυξάνεται ο αριθμός των απουσιών προς διευκόλυνση των μαθητών/τριών - αθλητών/τριών, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται το όριο απουσιών και πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 114 ωρών. Πλέον, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι και 140 επιπλέον ώρες απουσίας οι οποίες δεν προσμετρούνται.

Σημαντικό επίσης είναι ότι με το συγκεκριμένο άρθρο δίνεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μαθητών/τριών-αθλητών/τριών οι οποίοι/ες συμμετέχουν σε προετοιμασία και συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου, να καλύψουν το απαιτούμενο όριο για την υποχρεωτική τους φοίτηση.

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν ειδική διδακτική στήριξη με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τέλο,ς για τους μαθητές/τριες-αθλητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Αγώνες δικαιολογούνται πέραν των 114 και επιπλέον 70 ώρες απουσίας.