Έντονο δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο

Ανάμεσα στις πέντε πιο ευάλωτες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά στο δημογραφικό πρόβλημα συγκαταλέγεται η Κύπρος. Σύμφωνα με την...

Ανάμεσα στις πέντε πιο ευάλωτες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά στο δημογραφικό πρόβλημα συγκαταλέγεται η Κύπρος.


Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες μια σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μια παράλληλη μείωση του ποσοστού των παιδιών.


«Από το 1995, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας έχει πτωτική πορεία και είναι πιο χαμηλό από το 2,10%, ποσοστό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού», τόνισε.

Χαρακτήρισε τη δημογραφική γήρανση και την υπογεννητικότητα, «μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας» και ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, με επιδράσεις στην οικονομία, το εργατικό δυναμικό και το συνταξιοδοτικό.