Η Ινδία κατασκευάζει όπλα λέϊζερ

Η Ινδία ασχολείται με τις εργασίες κατασκευής όπλων λέιζερ...
Η Ινδία ασχολείται με τις εργασίες κατασκευής όπλων λέϊζερ. Ετσι ανακοίνωσε ο Βιτζάι Κουμάρ Σαρασβάτ, διευθυντής της Υπηρεσίας Αμυντικών Ερευνών και Ερευνών του Υπουργείου ΄Αμυνας της Ινδίας, στα περιθώρια της 22ης ετήσιας Διάσκεψης της Ινδικής Πυρηνικής Κοινότητας. Το κύριο καθήκον σήμερα, όπως είπε, είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων μεγάλης ισχύος, αλλά μικρού μεγέθους. Υπάρχουν ήδη πρωτότυπα όπλων λέιζερ, αλλά είναι τεράστιου μεγέθους. Η κατασκευή ευκίνητων όπλων λέιζερ παραμένει σήμερα προβληματική εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των χρειαζούμενων συστημάτων ενεργοτροφοδότησης.