ΚΟΣΜΟΣ

Σύνδεση αγωγού νερού από Τουρκία στη βόρεια Κύπρο

Σύνδεση αγωγού νερού από Τουρκία στη βόρεια Κύπρο

Το έργο κατασκευής ενός αγωγού για τη σύνδεση της Τουρκίας με την Κατεχόμενη από τους Τούρκους περιοχή της βόρειας Κύπρου έχει αρχίσει.

Το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά ύδατος από ένα φράγμα, το οποίο θα κατασκευασθεί στην τουρκική πλευρά και το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει 782.5 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.

Οι αγωγοί θα μεταφέρουν το νερό μέσα από μια ειδική μέθοδο που θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά παγκόσμια, γιατί το επίπεδο της πίεσης που υπάρχει στα βαθιά ύδατα εμποδίζει τη μεταφορά του νερού μέσω των σωλήνων.

Ο αγωγός που είναι μήκους 80.151 μέτρων δεν θα μεταφέρει το νερό μέσα αγωγό που θα βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας, αλλά θα βρίσκεται περίπου 250 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως διαβάζουμε στο Βαλκανικό περισκόπιο.

Θα μεταφέρει περίπου 75 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από το οποίο το 50,3 τοις εκατό θα είναι για πόση και το υπόλοιπο για άρδευση.

Η κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου, στερείται υδάτων λόγω ανυπαρξίας υπόγειων ρευμάτων αλλά και επιφανειακών υδάτινων πόρων, σημειώνει το τούρκικο δημοσίευμα.