Στα 0,99 ευρώ την ώρα ο κατώτος μισθός στη Σερβία

Στα 0,99 ευρώ την ώρα ο κατώτος μισθός στη Σερβία

Στα 115 δηνάρια (0,99 ευρώ) όρισε σήμερα η κυβέρνηση της Σερβίας το ελάχιστο ωρομίσθιο, για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2014, χωρίς να περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό οι φόροι και οι εισφορές για την υποχρεωτική ασφάλιση.

 

Με βάση την απόφαση αυτή, ο κατώτατος μισθός παραμένει στα ίδια επίπεδα, που διαμορφωνόταν την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2013, που ίσχυσαν και το πρώτο δίμηνο του 2014.

Η κυβέρνηση εξέδωσε την απόφασή της, έπειτα από την αποτυχία του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου να καταλήξει σε μία συναινετική λύση, όσον αφορά τον κατώτατο μισθό.

Εξάλλου, η σερβική κυβέρνηση υιοθέτησε στη σημερινή της συνεδρίαση μία οδηγία σχετικά με την κατανομή και χρήση κονδυλίων για τις επιδοτήσεις του 2014 των προστατευόμενων φυσικών πόρου εθνικού συμφέροντος, ενώ καθόρισε και το πρόγραμμα διαχείρισης υδάτων για το 2014.