Καταγγελίες για εργοδότες που κακομεταχειρίζονται τις γυναίκες

Καταγγελίες για εργοδότες που κακομεταχειρίζονται τις γυναίκες

Μητρότητα, εγκυμοσύνη και τοκετός είναι οι τρεις αιτίες που αποτέλεσαν -και κατά το 2011- τον συχνότερο λόγο καταγγελιών, με τις οποίες ασχολήθηκε το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή Ισότητας, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου.

Γενικά, το 2011 η Αρχή Ισότητας ασχολήθηκε με 123 καταγγελίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών στρέφεται εναντίον του δημόσιου τομέα και ανέρχεται στο 86%, ενώ μόνο το 14% στρέφεται εναντίον του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο κατά κύριο λόγο σημειώνονται τόσο παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας όσο και κρούσματα παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

Κατά το υπό αναφορά έτος, παρουσιάστηκε αύξηση των καταγγελιών που υποβλήθησαν από Ευρωπαίους πολίτες κι αυτό αποδίδεται ως επί το πλείστον στην οικονομική κρίση και τα επακόλουθά της στον τομέα της εργασίας.
 
Αναλυτικά, το 67% των καταγγελιών υποβλήθηκε από Ελληνοκύπριους, το 15% από Ευρωπαίους πολίτες, το 14% από πολίτες τρίτων χωρών και το 3% από Τουρκοκύπριους ή ομάδες άλλης εθνοτικής καταγωγής.

πηγη ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ