ΚΥΠΡΟΣ

ΚΤ Κύπρου: Διαγωνισμός για έλεγχο τραπεζών για το ξέπλυμα

ΚΤ Κύπρου: Διαγωνισμός για έλεγχο τραπεζών για το ξέπλυμα

Η ΚΤΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από ελεγκτικούς οίκους για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου που θα διενεργηθεί το 2015 στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για το Αντικείμενο της Σύμβασης και άλλες λεπτομέρειες του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 27η Μαρτίου 2015 και ώρα 2:00 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

ΠΗΓΗ ikypros.com

Ρoή Ειδήσεων