ΚΥΠΡΟΣ

Στις 17 Ιουνίου η δίκη για την υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου

Στις 17 Ιουνίου η δίκη για την υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, η ποινική υπόθεση εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, του συνεταίρου του Ανδρέα Κυπρίζογλου, του Δικηγορικού Γραφείου Ανδρέας Νοεκλόυς και του δικηγόρου Παναγιώτη Νεοκλέους.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 17 Ιουνίου 2015 η ώρα 9 το πρωί.

Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν 20 χιλιάδες ευρώ έκαστος ως εγγύηση.
Σημειώνεται ότι από το δικηγόρο της κατηγορούσας αρχής Ηλία Στεφάνου λέχθηκε πως εντός της ημέρας θα δοθεί σε όλους τους συνηγόρους όλο το μαρτυρικό υλικό.

Παράλληλα, από πλευράς των δικηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκε ότι ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα εγερθεί προδικαστική ένσταση που αφορά το γεγονός ότι στη διαδικασία την κατηγορούσα αρχή εκπροσωπεί ιδιώτης δικηγόρος.

Η ποινική υπόθεση, η οποία καταχωρήθηκε στις 19 Μαΐου αποτελεί αποτέλεσμα της διερεύνησης η οποία είχε γίνει από τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή Παναγιώτη Καλλή και συμπληρώθηκε από τους δύο άλλους ανακριτές, Παναγιώτη Πελαγία και Αθανάσιο Σωκράτους.

Οι κατηγορίες

Δεκασμό δημοσίου λειτουργού, κατά παράβαση των άρθρων 100(α)(β) και 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Δωροληψία για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό κατά παράβαση των άρθρων 102 και 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Δωροδοκία Οικείων Αξιωματούχων, κατά παράβαση του άρθρου 4 του περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος 23(ΙΙΙ) του 2000, και των άρθρων 2 και 3, της ίδιας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς του 1999.

Συναλλαγές με αντιπροσώπους, οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(α)(β) του περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμου, Κεφ. 161, ως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Κατάχρηση εξουσίας κατά παράβαση του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, Κέφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, κατά παράβαση του άρθρου 121 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.

Συνωμοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση των άρθρων 302 και 29 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Πηγή - ΚΥΠΕ

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων