Σύσκεψη υπό τον Χριστόφια για το φυσικό αέριο

Σύσκεψη υπό τον Χριστόφια για το φυσικό αέριο

Σχετικά με το θέμα των γεωτρήσεων για την ανεύρεση φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12 της Κυπριακής ΑΟΖ συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Δημήτρη Χριστόφια.


Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου δήλωσε μετά τη λήξη της συνεδρίασης  ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση Συμβουλευτικής Ομάδας για το φυσικό αέριο . 

Η Συμβουλευτική Ομάδα θα ενεργεί ως συμβουλευτικό Σώμα προς την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο και θα λογοδοτεί άμεσα.

Ακόμη θα ασχολείται με τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό για θέματα εξόρυξης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, καθώς και με θέματα άμεσης διαχείρισης των πιθανών θαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου από το οικόπεδο 12.
 
Οι όροι εντολής της συμβουλευτικής ομάδας, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι οι ακόλουθοι:

Να ενημερώνεται από λειτουργούς υπουργείων, εξωτερικούς συμβούλους, συμβαλλόμενες εταιρείες και ενδιαφερόμενες εταιρείες, και να συμβουλεύει την κυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης, υποδομής, παραγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

 Να συμβουλεύει την κυβέρνηση στη δημιουργία μηχανισμών ορθής διαχείρισης καθώς και του τρόπου απόκτησης τεχνογνωσίας στη διαχείριση των πιο πάνω θεμάτων. 

Να ενημερώνει και να συμβουλεύει την υπουργό και τη Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα θέματα ρύθμισης, εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης των ερευνών, αποτίμησης, ανάπτυξης και παραγωγής υδρογονανθράκων.