Τηλεοπτικές άδειες: Ποιοι έμειναν εκτός

Τηλεοπτικές άδειες: Ποιοι έμειναν εκτός

Τρεις είναι οι αιτήσεις για τις τηλεοπτικές άδειες που απορρίφθηκαν.

Συγκεκριμένα, τα τρία επιχειρηματικά σχήματα που απορρίφθηκαν είναι τα εξής:

1. DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED (Σαββίδης)
2. ITV CP (Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Α.Ε.) (Κυπριακό σχήμα) 
3. MEGA CHANNEL (Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων)

Ο αριθμός των συμμετεχόντων πάντως μπορεί να αυξηθεί, λόγω των ενστάσεων που αναμένεται να κατατεθούν, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα της προδικαστικής προσφυγής.

Ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος για λόγους που άπτονται της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος και ενίσχυσης της διαφάνειας, απηύθυνε ερώτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά πόσο οι λόγοι απόρριψης των τριών υποψηφίων που αποκλείστηκαν, είναι θεραπεύσιμοι.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως στον διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί αναγνωρισμένη και δοκιμασμένη μέθοδος δημοπράτησης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την η ΕΕΤΤ στις δημοπρασίες φάσματος συχνοτήτων για τις τηλεπικοινωνίες.