ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκατάσταση παλαιών Χώρων Απόθεσης και η σημασία της για το περιβάλλον

Το έργο της Ολυμπιάδας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική

«Επιστρέφουν» στη φύση 32 στρέμματα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, καθώς η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε το έργο αποκατάστασης του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών

Ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου ένα μεγάλο έργο αποκατάστασης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, καθώς ο παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυριτών επανεντάσσεται στο φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε δεσμευτεί να ολοκληρώσει η Ελληνικός Χρυσός, παρ’ ότι ο χώρος δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου επί της δραστηριότητάς της στην περιοχή.

Αντίθετα, η συγκεκριμένη περιοχή, που έχει έκταση περίπου 32 στρεμμάτων, δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετία του 1980, από την τότε διαχείριση των μεταλλείων και χρησιμοποιήθηκε έως το 1995. Όταν η Ελληνικός Χρυσός ανέλαβε το έργο και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στα τρία έργα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, συμπεριέλαβε την αποκατάσταση του σημείου στον σχεδιασμό της για την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών.

Σήμερα η εταιρεία, που δρα υπό αυστηρότατους περιβαλλοντικούς όρους, αποκαθιστά τον παλαιό χώρο απόθεσης στη φύση, αφού προηγουμένως καθαρίστηκε και επαναφυτεύτηκε.

Οι εργασίες αποκατάστασης

Ο παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυριτών των μεταλλείων επιβάρυνε την περιοχή με μεταλλευτικά κατάλοιπα από τη δεκαετία του ’80. Αν και ήταν ανενεργός τα τελευταία 25 χρόνια, η αποκατάστασή του ήταν ένα περίπλοκο σχέδιο πολλών φάσεων. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, αποτελούσε υπαίθριο χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων από τη δεκαετία του ‘80 μέχρι το 1995.

Αρχικά, απομακρύνθηκαν επιμελώς όλα τα κατάλοιπα των αρσενοπυριτών, που ήταν η κύρια πηγή ρύπανσης της περιοχής. Ακολούθως απαιτήθηκε να εκτελεστούν εκτενείς εργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης από τα υπολείμματα και τα επιβαρυμένα εδάφη. Στο σύνολό τους όλα τα κατάλοιπα και υπολείμματα που απομακρύνθηκαν από την περιοχή μεταφέρθηκαν στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεσή τους.

Επόμενο στάδιο ήταν να ακολουθήσουν εργασίες εδαφοκάλυψης και διαμόρφωσης για την επαναφορά του αρχικού αναγλύφου της περιοχής, με βάση τις ειδικές μελέτες της Ελληνικός Χρυσός για τον σκοπό αυτό. Τελευταία φάση του έργου αποκατάστασης ήταν η φύτευση 3.700 ενδημικών φυτών που όλα προέρχονται από το φυτώριο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα, ώστε ο παλαιός χώρος απόθεσης αρσενοπυριτών να πρασινίσει ξανά και να επανενταχθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στο φυσικό περιβάλλον.

Το μεγάλο έργο για το περιβάλλον της περιοχής

Η αποκατάσταση του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας δεν είναι μία μεμονωμένη περίπτωση παρέμβασης από την Ελληνικός Χρυσός. Αντίθετα, η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται σε ένα μεγάλο, συνολικό έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής από την μακροχρόνια προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα. Πρόκειται μάλιστα για το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και είναι ενδεικτικό ότι από την έναρξη υλοποίησής του έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνικός Χρυσός άλλωστε είναι μία εταιρεία που λειτουργεί υπό αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, στηρίζοντας τις δράσεις της στην προστασία του περιβάλλοντος που την φιλοξενεί. Εφαρμόζει πλήρως τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, γεγονός που σημαίνει πως εκπονεί περιβαλλοντικές εργασίες τόσο παράλληλα με τη μεταλλευτική της δραστηριότητα, όσο και με στόχο την οριστική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής που είχε επηρεαστεί από την προγενέστερή της μεταλλευτική δραστηριότητα. Απώτερος στόχος άλλωστε είναι η περιοχή να παραδοθεί συνολικά άρτια στην τοπική κοινωνία μετά το πέρας λειτουργίας των μεταλλείων.