ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένωση Διμερών Ελληνοευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων

Ένωση Διμερών Ελληνοευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό Επιμελητήριο (1885 ), το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (1924), το Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο (1939) και το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (1945) ανακοινώνουν τη σύσταση Ένωσης Διμερών Ελληνοευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων.

Η Ένωση συστήθηκε ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα διμερή ελληνο-ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια, τα οποία εξακολουθούν να διατηρούν την αυτονομία τους.

Κύριος σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων και η αύξηση της εξωστρέφειας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Ένωση συστήθηκε για τη διατύπωση προτάσεων και την παροχή τεχνογνωσίας στην εκάστοτε Ελληνική κυβέρνηση, για τον σχεδιασμό και την γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.

Ρoή Ειδήσεων