ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η JTI στους πέντε Κορυφαίους Εργοδότες στον κόσμο

Η JTI στους πέντε Κορυφαίους Εργοδότες στον κόσμο

Ως ένας από τους πέντε πρώτους Κορυφαίους Εργοδότες παγκοσμίως για το 2015, πιστοποιήθηκε η JTI

Η πιστοποίηση «Top Employers Global» είναι ένα νέο πρόγραμμα του διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου «Top Employers» που στοχεύει στην αναγνώριση των εργοδοτών εκείνων που σε παγκόσμια κλίμακα δημιουργούν τις υψηλότερες συνθήκες για την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Οι εργοδότες όλο και περισσότερο εναρμονίζουν τις πρακτικές τους ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα και το νέο πρόγραμμα πιστοποίησης έχει ως στόχο να εντείνουν τη δημιουργία ίσων συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους, όπου κι αν εργάζονται.

Σχολιάζοντας τη διάκριση της JTI, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Top Employers David Plink είπε: «Η JTI έλαβε την πιστοποίηση σε 33 χώρες και αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα επιχείρησης που εχει εναρμονίσει τις διαδικασίες της με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελούνται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η λειτουργικότητα της επιχείρησης σε παγκόσμια κλίμακα.»

Επιπλέον και για τρίτη συνεχή χρονιά η JTI έλαβε την πιστοποίηση για την Ελλάδα ενώ διακρίθηκε ως ο 2ος Κορυφαίος Εργοδότης στην Ευρώπη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JTI Ελλάδας, κ. Ηλίας Ασημακόπουλος δήλωσε: «Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν την ‘καρδιά’ της επιχείρησής μας. Η πιστοποίηση αυτή συνιστά τη συνέχεια, το επιστέγασμα και την επιβράβευση της διάκρισής μας ως Νο.1 εταιρεία στην Ελλάδα με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον το 2014. Επιβεβαιώνει δε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι τόσο οι συνθήκες εργασίας όσο και όλες οι πρακτικές που υιοθετούμε σε τοπικό επίπεδο αλλά και παγκοσμίως για την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι ορθές

Κριτήρια αξιολόγησης για τις πιστοποιήσεις

Για την παγκόσμια διάκριση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης έρευνας την οποία διενήργησε το Ινστιτούτο, η JTI εφαρμόζει ενιαία στρατηγική στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εναρμονίζοντας τις εργασιακές συνθήκες και θέτοντας παγκόσμια στάνταρντ ηγεσίας, στοιχεία που συνιστούν και καθοδηγούν τη συνεχή βελτιστοποίηση των συνθηκών για τους εργαζόμενους.

Αναφορικά με την Ελλάδα, η JTI πληροί σε απόλυτο βαθμό όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η επένδυση στην ανάπτυξη των ταλέντων της σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής οργάνωσης, με διπλάσιες εκπαιδευτικές ώρες το 2014, με εξειδικευμένη κατάρτιση για τα στελέχη που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης των υφισταμένων τους και τέλος, με εξατομικευμένα προγράμματα coaching για το πλήρες ανάπτυγμα του ανθρώπινου δυναμικού της και το 100% των διευθυντικών θέσεων να καλύπτονται εσωτερικά.