ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη του δείκτη κύκλου εργασιών στον οπτικο-ακουστικό κλάδο

Κάμψη του δείκτη κύκλου εργασιών στον οπτικο-ακουστικό κλάδο

Μείωση 19,1% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στην παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2013, έναντι αύξησης 19,2% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.

Αντίθετα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες προγραµµατισµού και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών παρουσίασε αύξηση 7,4% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2013, έναντι αύξησης 9,9% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.