ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση του τζίρου των εταιρειών στις αεροπορικές μεταφορές

Αύξηση του τζίρου των εταιρειών στις αεροπορικές μεταφορές

Πολύ μεγάλη αύξηση 29,5% σημείωσε ο τζίρος των εταιρειών στις αεροπορικές μεταφορές το δ΄ τρίμηνο πέρυσι, ενώ σχετικά συγκρατημένη ήταν η άνοδος του τζίρου στα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:
- Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές µέσω αγωγών, παρουσίασε μείωση 6,3% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2013, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.
- Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές, παρουσίασε αύξηση 0,7% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2013, έναντι μείωσης 7,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.
- Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές, παρουσίασε αύξηση 29,5% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2013, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.
- Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, παρουσίασε αύξηση 10,4% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2013, έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.
- Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, παρουσίασε αύξηση 6,4% το δ΄ τρίμηνο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2013, έναντι αύξησης 31,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2013 προς το 2012.