ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Πιστοποίηση ΟΛΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων

Πιστοποίηση  ΟΛΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων

Tο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (PERS) απενεμήθη στον ΟΛΠ, από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων (ΕSPO), Victor Schoenmakers.


Η απονομή της πιστοποίησης έγινε στον εκπρόσωπο του Οργανισμού, Σταύρο Χατζάκο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων στις Βρυξέλλες.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. με τη διάκριση αυτή κατατάσσεται μεταξύ των 12 ECOPORTS Λιμανιών της Ευρώπης.

Ο Οργανισμός συνεχίζει τις δράσεις του με ενίσχυση του πρασίνου, εγκατάσταση αγωγών συλλογής λυμάτων από τα πλοία, εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας ακουστικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και τη συνεχή λειτουργία του Σταθμού Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα , έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί μελέτες για εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, των οποίων οι προκηρύξεις για την κατασκευή τους αναμένεται να εγκριθούν στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ.