ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίμηνη παράταση προθεσμιών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

Δίμηνη παράταση προθεσμιών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
INTIME

Μία από τις δέσμες μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της τρέχουσας συγκυρίας είναι και η χορήγηση αναστολών των προθεσμιών που αφορούν τους φορολογικούς ελέγχους.

Αυτό έχει μεν σαν αποτέλεσμα το προσωρινό πάγωμα στις τυπικές διαδικασίες και τις προθεσμίες που σχετίζονται με τους φορολογικούς ελέγχους, ωστόσο για τους ελέγχους που είναι σε εξέλιξη οι ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν εξ αποστάσεως την επεξεργασία των στοιχείων με τη συνδρομή των λογιστηρίων των εταιρειών.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή παρατείνονται για 60 ημέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής που έχουν λήξει ή λήγουν έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τόσο από φορολογούμενους όσο και από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

  1. Σύμφωνα με το α’ εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/14.12.2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ B’ 5597/21.12.2020), «Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες».
  2. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9 Νοεμβρίου 2020 έως και την 31 Ιανουαρίου 2021 παρατείνονται από τη λήξη τους για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά, διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής που λήγουν την 30η ή την 31η Ιανουαρίου 2021, οι οποίες είναι μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του α’ εδαφίου της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/14.12.2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ομοίως παρατείνονται για εξήντα (60) ημέρες».

Ροή Ειδήσεων