ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα στη Βουλή ο νόμος για το ΤΧΣ – Αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Σήμερα στη Βουλή ο νόμος για το ΤΧΣ – Αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ο νόμος για τις αλλαγές στη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ο οποίος θα δίνει βάρος στη στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ.

Σε αντίθεση με όσα ίσχυαν έως σήμερα για τις κρατικές ενισχύσεις, οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ θα του επιτρέπουν να συμμετέχει ως κοινός μέτοχος στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντά του.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής έως την επόμενη Πέμπτη 10 Μαρτίου, ώστε εν συνεχεία να τρέξουν οι διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα γίνει με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Θα πρόκειται για μια άσκηση ισορροπίας, καθώς το ΤΧΣ διαθέτει το 61,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Εάν διαπιστωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα προχωρήσει στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων που διαθέτει. Εάν ωστόσο δεν υπάρξει ενδιαφέρον, τότε θα το κάνει. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ενίσχυση της αξίας της τράπεζας και η αύξηση της αξίας της συμμετοχής του Δημοσίου σε αυτή.

Με το σκεπτικό αυτό το ΔΣ του ΤΧΣ θα μπορεί να υπογράψει την εκχώρηση των δικαιωμάτων προτίμησης προκειμένου να διευκολύνει την είσοδο ιδιωτών επενδυτών. Σε αυτό θα βοηθά και διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και προβλέπει πως τα μέλη της Διοίκησης του ΤΧΣ θα προστατεύονται από ποινικές διώξεις, όταν με τις αποφάσεις τους προκαλείται λογιστική ζημιά στο Δημόσιο.

Η απόφαση του ΤΧΣ που θα λαμβάνεται μετά από την έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων. Αυτοί θα γνωμοδοτούν για το εάν η συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 61,35% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, το 40,3% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας, 10,98% της Alpha Bank και το 1,4% της Eurobank.