ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μη εκτελεστικές θέσεις καταλαμβάνουν κυρίως οι γυναίκες στα ΔΣ των ελληνικών επιχειρήσεων

Οι γυναίκες στα ΔΣ των ελληνικών επιχειρήσεων
Μη εκτελεστικές θέσεις καταλαμβάνουν κυρίως οι γυναίκες στα ΔΣ των ελληνικών επιχειρήσεων
Pixabay

Σε μη εκτελεστικές θέσεις περιορίζεται η συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα του Hellenic Observatory of Corporate Governance (HOCG) που παρουσιάζει η Corporate Matters, με αφορμή την υλοποίηση προβλέψεων του νόμου 4706/2020 σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων εταιρειών. 

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν συμμορφωθεί στην απαίτηση του νόμου που ορίζει ότι 25% των μελών των ΔΣ πρέπει να είναι γυναίκες και σε περίπτωση δεκαδικού αριθμού στρογγυλοποιείται προς τον χαμηλότερο ακέραιο.

Σύμφωνα με την έρευνα, συνολικά τα νέα διοικητικά συμβούλια (ΔΣ) των 25 εταιρειών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX 25) αποτελούνται κατά μέσο όρο περισσότερα από 11 άτομα και συνολικά τα ΔΣ έχουν 288 άτομα, από τα οποία 68 είναι γυναίκες.

Στο σύνολό τους οι εταιρείες του δείκτη ξεπέρασαν τις απαιτήσεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες είναι υποχρεωτική η παρουσία 61 γυναικών στα ΔΣ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες εταιρείες έχουν περισσότερες γυναίκες από τις προβλέψεις της νομοθεσίας.

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες εταιρείες απέφυγαν τη σχετική υποχρέωση μειώνοντας τον αριθμό μελών του ΔΣ, ώστε να απαιτούνται λιγότερες γυναίκες.