ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Από σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Από σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Από σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
INTIME

Μεταβλητότητα αναμένεται να σημειώσει η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήμερα στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σήμερα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22.04.2021 και από το Δ.Σ. της εταιρείας στην από 07.07.2021 συνεδρίασή του και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 21.07.2021 έως και τις 03.08.2021, ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την άντληση κεφαλαίων ποσού 120,5 εκατ. ευρώ και την έκδοση 133.920.002 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Ρoή Ειδήσεων