ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων σε μισθωτούς και συνταξιούχους
Στα 400 ευρώ θα περιοριστεί το επίδομα δώρου των συνταξιούχων όλων των ταμείων..

Στα 400 ευρώ θα περιοριστεί το επίδομα δώρου των συνταξιούχων όλων των ταμείων. Για την καταβολή, ο συνταξιούχος θα πρέπει να έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους να μην υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ, χάνουν τον 13ο και 14ο μισθό.

Εξαίρεση από το όριο ηλικίας των 60 ετών εισάγεται για όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως. Οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι στηρίζουν το δικαίωμά τους στη σύνταξη στο θάνατο του συζύγου ή να μην έχουν υπερβεί το 18ο έτος, ή σε περίπτωση σπουδών, το 24ο έτος της ηλικίας τους ή είναι ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό που υπερβαίνει το 67%, καθώς και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.

Για τους συνταξιούχους του δημοσίου, το ποσό του δώρου αναπροσαρμόζεται για τις συντάξεις κάτω των 2.500 ευρώ μεικτά και θα λάβουν 400 ευρώ ως δώρο Πάσχα, 200 ευρώ ως δώρο Πάσχα και 200 ευρώ ως επίδομα αδείας. Οι συνταξιούχοι με μικτές μηνιαίες αποδοχές άνω των 2.500 ευρώ, ο 13ος και 14ος μισθός καταργούνται.

Σε περιπτώσεις ωστόσο που χορηγούνται περισσότερες από μία συντάξεις, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνον το ποσό της μεγαλύτερης σύνταξης για την εξεύρεση του ορίου των 2.500 ευρώ.

Στους χαμηλοσυνταξιούχους όλων των ταμείων πλην του ΟΓΑ, που υπερβαίνουν το 60ό έτος, θα χορηγηθεί έκτακτο επίδομα από 100 έως 300 ευρώ, ανάλογα με το ετήσιο και το οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπόκειται σε εισφορές.

Οι συντάξεις του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 10 Δεκεμβρίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ στις 16 Δεκεμβρίου και του ΟΑΕΕ στις 16 και στις 20 Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους ενώ εντός του Δεκεμβρίου θα γίνει και η καταβολή του ΕΚΑΣ.

Τα δώρα για τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα:


Για τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα, ο 13ος και ο 14ος μισθός έχουν αναπροσαρμοστεί και δίνονται 1.000 ευρώ συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή 500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων 250 ευρώ δώρο Πάσχα και 250 ευρώ επίδομα αδείας.

Της καταβολής δώρου εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνουν μεικτές αποδοχές μεγαλύτερες από 3.000 ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων.

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται κανονικά το δώρο των εορτών, αρκεί να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε οποιονδήποτε εργοδότη. Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη διήρκησε όλο το έτος, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Στους μισθωτούς των οποίων η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο των Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

πηγή: newscode

Ροή Ειδήσεων