ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To Κέντρο Ελέγχου του ΔΕΣΦΑ, η Άνεμος RES και οι ορκωτοί

To Κέντρο Ελέγχου του ΔΕΣΦΑ, η  Άνεμος RES και οι ορκωτοί

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ

Η Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ είναι προσανατολισμένη στις επενδύσεις και έχει ήδη δρομολογήσει έργα προϋπολογισμού 830 εκατ. ευρώ. Σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου (ΚΕΚΦ) του ΔΕΣΦΑ που βρίσκεται στο Πάτημα Ελευσίνας. Το προηγούμενο διάστημα ο ΔΕΣΦΑ αναβάθμισε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πληροφορικής του Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου και πρόκειται να το εγκαινιάσει στις 6 Δεκεμβρίου. Με νέα εργαλεία διαχείρισης εικόνων, γραφικών, βάσεων δεδομένων και συναγερμών, το νέο σύστημα είναι ακόμη πιο φιλικό προς τον χρήστη. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Το ΚΕΚΦ επιτηρεί το σύστημα φυσικού αερίου 24 ώρες το 24ωρο, μεριμνά για την ομαλή ροή και διαχείριση των ποσοτήτων που παραλαμβάνονται και παραδίδονται στο σύστημα και επιτηρεί και διασφαλίζει την ισορροπία του δικτύου. Και όλα αυτά γίνονται με απομακρυσμένη παρακολούθηση, δηλαδή με τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των εγκαταστάσεων, κάτι που λόγω της απόστασης και των διαφορετικών τοποθεσιών είναι πολύ σημαντική παράμετρος.

Η Άνεμος RES

Εγκρίθηκε και από το υπουργείο Ανάπτυξης η διάσπαση με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Άνεμος RES. Η νέα εταιρεία θα εξαγοραστεί από μια δεύτερη στην οποία η Motor Oil θα ελέγχει το 75% και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 25% και στην συνέχεια οι δύο εταιρείες θα συγχωνευτούν. Τα έργα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε λειτουργία στον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι συνολικά 26 και αντιστοιχούν σε 493,35 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 24 αιολικά πάρκα, τα οποία εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και αντιστοιχούν σε 486,40 MW εγκατεστημένης ισχύος, για τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) συνολικής ισχύος 4,95 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στη θέση Στόμια – Ρέμα Σμιξιώτικο, στο Δήμο Γρεβενών και το Φωτοβολταϊκό Σταθμό Λεκάνα συνολικής ισχύος 2 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στο Νομό Αργολίδας. Παράλληλα, σε διάφορα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκονται 1.505,40 ΜW έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο αιολικά πάρκα, αλλά και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδροηλεκτρικά έργα, και σταθμούς αποθήκευσης.

Οι βιώσιμες δραστηριότητες

Αυξημένες υποχρεώσεις φέρνει το 2023 για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και τους ορκωτούς τους, καθώς θα πρέπει να αποτυπώνουν λεπτομερώς τις βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες των νομικών προσώπων. Ο Κανονισμός 2020/852/ΕΕ προβλέπει ότι οι εταιρείες που υποχρεούνται να δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιοποιούν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητές τους συνδέονται με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι, λοιπόν για τις δημοσιοποιήσεις που θα γίνουν το έτος 2023 και θα αφορούν στο οικονομικό έτος 2022, οι υποχρεώσεις θα είναι αυξημένες, καθώς θα πρέπει οι εταιρείες να δημοσιοποιήσουν -μεταξύ άλλων- εάν οι επιλέξιμες (eligible) οικονομικές τους δραστηριότητες είναι ευθυγραμμισμένες (aligned) με τα τεχνικά κριτήρια του Κανονισμού 2021/2178 ΕΕ.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών

Τα απολογιστικά στοιχεία για την πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος κατέδειξαν μείωση της αξίας του ενεργητικού των ασφαλιστικών στο τρίτο τρίμηνο 2022 στα 18,50 δισ. ευρώ. Αυτό όμως που τράβηξε την προσοχή ήταν κυρίως η μείωση των καταθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 236 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1,460 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2022. Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 104 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 802 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 132 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 658 εκατ. ευρώ. Ότι περισσότερο από το 40% των καταθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων βρίσκεται πάντως στο εξωτερικό είναι και αυτό άξιο σχολιασμού…

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.