ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για την καταπολέμηση του phishing

Πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για την καταπολέμηση του phishing
Pixabay

Την άμεση δέσμευση του λογαριασμού πίστωσης από τις τράπεζες θα μπορούν να ζητούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση που εγείρονται υπόνοιες διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής

Μάλιστα η τράπεζα οφείλει να εκτελέσει άμεσα το αίτημα και οφείλει να το γνωστοποιεί άμεσα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αν, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην ως άνω Αρχή, αυτή δεν εγκρίνει τη δέσμευση, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Η παραπάνω διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την περασμένη Παρασκευή 24 Μαρτίου.

Αποτελεί στην ουσία μια πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για την καταπολέμηση του φαινομένου της υποκλοπής στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών και καρτών, πιστωτικών και χρεωστικών, γνωστό κυρίως με τον όρο phishing.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διάταξη αυτή θα ισχύσει άμεσα σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν πρόσφατα για την προστασία από το phishing και οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις που θα ισχύσουν τον Σεπτέμβριο και θεσπίστηκαν με τον νόμο 5019/2023 προβλέπουν ότι οι τράπεζες θα εφαρμόζουν μηχανισμό τριπλής ταυτοποίησης του χρήστη σε κάθε συναλλαγή εάν θέλουν να απαλλαγούν από την ευθύνη αποζημιώσεων για ποσά άνω των 1.000 ευρώ που θα υπεξαιρούνται.