ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαχαίρι στα επιδόματα-Δείτε ποια κόβονται...

Μαχαίρι στα επιδόματα-Δείτε ποια κόβονται...
Σε 16 επιδόματα θα υπάρξουν αλλαγές...

Σε 16 επιδόματα θα υπάρξουν αλλαγές ...Δείτε τα:1. Το ΕΚΑΣ δεν θα το παίρνουν όσοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία μικρότερη των 60 ετών ή εκείνοι που έχουν εισόδημα πάνω από το ποσό των 9.884,11 ευρώ.2. Θα περιοριστεί το επίδομα απορίας που χορηγεί το υπουργείο Υγείας σε εμφανιζόμενους άπορους. Το συγκεκριμένο επίδομα ανέρχεται στα 900 ευρώ και χορηγείται άπαξ κάθε έτος. Θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια (7.000 ευρώ) ετήσιο εισόδημα, καθώς και το κριτήριο της περιουσίας.Θα επανεξεταστούν και θα υποστούν επίσης αλλαγές τα παρακάτω επιδόματα:1. Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας για άνεργους 45- 65 ετών, που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης και δεν μπορούν να βρουν δουλειά.2. Τα ειδικά εποχιακά βοηθήματα ανεργίας (παροχή σε 150.000 δικαιούχους ειδικών κατηγοριών όπως οικοδόμοι, δασεργάτες, κ.λπ).3. Τα επίδομα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας έως 29 ετών που παραμένουν άνεργοι για 12 μήνες τουλάχιστον από την ημέρα εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων.4. Τα ειδικά βοηθήματα σε ανέργους μετά τη λήξη της επιδότησης εργασίας που όμως καταβάλλονται με εισοδηματικά κριτήρια με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8.804 ευρώ, (π.χ σε αποφυλακισμένους, παλλινοστούντες κ.).5. Οι παροχές αφερεγγυότητας του εργοδότη σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πτώχευσαν ή τέθηκαν σε εκκαθάριση και οφείλονται αποδοχές που εμπίπτουν το τελευταίο εξάμηνο.6. Τα επίδομα στράτευσης σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση.7. Τα επίδομα σε περίπτωση διαθεσιμότητας, που είναι το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των 2 τελευταίων μηνών που λάμβανε ο μισθωτός υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.8. Οι παροχές ασθένειας σε είδος σε μακροχρόνια ανέργους άνω των 55 ετών.9. Οι παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους μεταξύ 29 και 55 ετών που καλύπτονται για 2 χρόνια.10. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ανασφάλιστους ανέργους έως 29 ετών.11. Η προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος (κάλυψη από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων στο ΛΑΕΚ).12. Η 6μηνη παροχή προστασίας μητρότητας μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας τοκετού και λοχείας.13. Οι συμπληρωματικές παροχές μητρότητας όπως είναι η πληρωμή διαφορών επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας από την Εργατική Εστία.14. Το οικογενειακό επίδομα σε μισθωτούς με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη.