ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταβολή απόδοσης των προνομιούχων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα

Καταβολή απόδοσης των προνομιούχων μετοχών από τα πιστωτικά ιδρύματα

Τα πιτσωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα πλέον να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια σταθερή απόδοση των προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών και αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, σε ποσοστό 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου.

Την σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έκαναν αποδεκτή, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Με την αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης επιβεβαιώνεται η υποχρέωση καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο των σχετικών χρηματικών ποσών από τα πιστωτικά ιδρύματα.