ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζει το διεθνές τραπεζικό σύστημα

Μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζει το διεθνές τραπεζικό σύστημα

Σειρά προκλήσεων αντιμετωπίζει το διεθνές τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, με θέμα τις Προοπτικές του Τραπεζικού Κλάδου για το 2013, η οποία εξετάζει μια σειρά από αλληλένδετα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα στελέχη του τραπεζικού τομέα το νέο έτος, όπως σημειώνεται στη σχετική μελέτη.

«Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσιάζει ενδείξεις συνεχιζόμενης ανάκαμψης, με τα ποσοστά ανεργίας να συνεχίζουν να έχουν μια αργή πτώση και τη στεγαστική αγορά να δείχνει σημεία βελτίωσης. Παρόλα αυτά, αναμένεται σύντομα να εμφανιστεί η ανάγκη αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προκλήσεων για την αμερικανική οικονομία και τα σχετικά μέτρα μπορούν να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στην ανάκαμψη. Συγχρόνως, η αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομίας συνεχίζεται. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται μακροχρόνια η οικονομική αστάθεια» εκτιμά η Deloitte.

Στα θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν το τραπεζικό σύστημα διεθνώς συμπεριλαμβάνονται:

- Η λήψη δύσκολων αποφάσεων για το πεδίο ανταγωνισμού: Ως επακόλουθο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αμερικανικές τράπεζες έβαλαν σε καθεστώς αναμονής τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα περίμεναν τη διαδικασία αναμόρφωσης των ρυθμιστικών κανόνων του κλάδου. Τώρα που ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών γίνεται κατανοητός, οι τραπεζίτες αναμένεται να επικεντρωθούν σε νέες στρατηγικές που θα κάνουν τις τράπεζες πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον.

- Δημιουργία «δεδομενο-κεντρικής» οργάνωσης: Οι αυξημένες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών και η διάθεση των διοικήσεων των τραπεζών για ευκαιρίες ανάπτυξης έχουν σαν κοινό στοιχείο την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας δεδομένων και την ανάγκη διαχείρισης αυτών. Η αποδοτική και δημιουργική αξιοποίηση των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που οι τράπεζες διαθέτουν μπορεί να αναδειχθεί ως το κριτήριο που θα ξεχωρίσει τους νικητές από τους ηττημένους.

- Επιχειρησιακές λειτουργίες: Η καλή εξυπηρέτηση των πελατών δεν αποτελεί πλέον απλώς ορθή εφαρμογή τραπεζικών εργασιών, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών. Εν μέσω της υπάρχουσας πραγματικότητας με την πληθώρα ομοιόμορφων τραπεζικών προϊόντων να παρέχονται από τις τράπεζες, οι ηγέτες των τραπεζών πρέπει να εστιάσουν στην διαφοροποίηση των προϊόντων τους και στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών το 2013.

- Συμμόρφωση: Ο συνδυασμός των ενεργειών ενδυνάμωσης που προέρχονται από το CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) και της λειτουργικότητας της συμμόρφωσης γενικότερα, πρέπει εκληφθούν από τις τράπεζες ως ευκαιρίες άντλησης καλύτερης πληροφόρησης αναφορικά με τις εντυπώσεις των πελατών, ευκαιρίες ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, αλλά και ευκαιρίες αντιμετώπισης της ρυθμιστικής συμμόρφωσης βάσει σχεδίου και όχι ως έκτακτης ανάγκης.

- Η αντιμετώπιση νέων μεθόδων στον τομέα των πληρωμών: Οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών έχουν τη δυνατότητα να παρεμβληθούν στους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμών που έχουν κυριαρχήσει στις τράπεζες. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ανάγκη των τραπεζών να δυναμώσουν συνεργασίες νέου είδους, και με διαφορετικής μορφής εξωτερικούς συνεργάτες από εκείνους με τους οποίους συνήθως συναλλάσσονται.

- Δημιουργώντας την ψηφιακή τράπεζα. Οι τραπεζίτες θα πρέπει να σκεφτούν τρόπους για να εκλογικεύσουν τα έξοδα στην τεχνολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν την τράπεζα του μέλλοντος διατηρώντας παράλληλα μια αποδοτική τράπεζα του παρόντος.

Πηγη ΑΠΕ