ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 7,2% στις εξαγωγές, τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 7,2% στις εξαγωγές, τον Ιούνιο

Μείωση 8,7% παρουσίασε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Ιούνιο 2013, διαμορφούμενη στο ποσό των 3.799,6 εκατ. ευρώ έναντι 4.161,0 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, παρουσίασε μείωση 1,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Ιούνιο 2013, ανήλθε στο ποσό των 2.130,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.295,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 7,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, παρουσίασε αύξηση 11,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι (1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο υπουργείο Οικονομικών.

Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία, μετά τη συμπλήρωσή τους, θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.