Έρευνα για κόστος συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες

Έρευνα για κόστος συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες

Οι Ευρωπαίους καταναλωτές είναι προβληματισμένοι, με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό συζήτηση και η οποία ενδέχεται να καταστήσει τις συναλλαγές με κάρτα πιο ακριβές και περισσότερο πολύπλοκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης δημοσκόπησης σε 13 χώρες της ΕΕ, δύο στους τρεις καταναλωτές πιστεύουν ότι η πρόταση για τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους, ενώ οκτώ στους δέκα πιστεύουν ότι ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους από την πλευρά των εμπορικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η έρευνα, την οποία διεξήγαγε η IPSOS για λογαριασμό της MasterCard, αποτυπώνει τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση ανώτατου ορίου στο ύψος της διατραπεζικής προμήθειας (δηλ. το κόστος του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών για τον έμπορο) και την εισαγωγή μιας σειράς μέτρων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρήση των καρτών πληρωμής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 65% των καταναλωτών φοβάται ότι η έλλειψη ευελιξίας στις διατραπεζικές προμήθειες θα βλάψει το συμφέρον τους. Ακόμη πιο υψηλό (82%) είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι οι έμποροι δεν πρόκειται να μετακυλήσουν στις τελικές τιμές οποιοδήποτε όφελος έχουν από τη μείωση του κόστους χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

πηγη ΑΜΝΑ